Regler för Malung Sälen Ridklubb

Som medlem följer jag dessa regler:

Hästen

Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden

Jag behandlar alla hästar med respekt

Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa

Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av

Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen

Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa

Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av

Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen

 

Människan

Jag visar respekt för alla människor

Jag bekräftar och berömmer andra 

Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller

Jag är en god förebild för ridsporten

Jag pratar inte om andra, jag pratar med andra

Jag hälsar på alla

Alla är välkomna och alla är lika mycket värda

Jag  tänker på hur jag framför mina åsikter och hur jag säger saker till andra 

Jag är ett föredöme för andra och bidrar till god trivsel och stämning
Alla hjälps åt
Jag tar ansvar för saker som tillhör klubben
Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler
Rulla till toppen